Molekylær bioinformatik

  • Bohr, Jakob (Project Manager)
  • Bohr, Henrik (Project Participant)

Project Details

Description

Der arbejdes på at klassificere de statistiske afstandsforhold i proteiner i minimale sæt. Efterfølgende anvendes disse sæt til forudsigelser af proteinstruktur og egenskaber.
StatusActive
Effective start/end date01/01/1995 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.