Molekylær biofysik

  • Bohr, Jakob (Project Manager)
  • Bohr, Henrik (Project Participant)

Project Details

Description

Der arbejdes på at opnå en dybere forståelse af strukturdannelsen i biomolekylære kædemolekyler, som f.eks. proteiner og DNA.
StatusActive
Effective start/end date01/01/1995 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.