Modellering og styring af sprøjtestøbeproces

 • Madsen, Henrik (Project Manager)
 • Spliid, Henrik (Project Participant)
 • Thyregod, Peter (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Project no.: 1247
  Ph.D. project: ATV
  Ph.D. student: Peter Thyregod
  Projektets ide er at afprøve, og evt. tilpasse, en række statistiske modelle og metoder i relation til sprøjtestbeprocessen. I enkelte tilfælde kan der blive tale om at udvikle nye modeller eller metoder. Dette gælder specielt i relation til den for slutproduktet vigtige krympningsproces.
  På grundlag af den opnåede procesbeskrivelse og -forståelse skal der opstilles metoder til løbende styring og overvågning af processen. Her kan der være tale om kendte statistiske værktøjer, som SPC; eller der kan blive tale om nyudviklede metoder til dynamisk kvalitetskontrol af stokastiske processer.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/199731/07/2000

  Collaborative partners

  Funding

  • Unknown

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.