Modellering af miljøbelastning fra Århus Forbrændingsanlæg pr. 2005/2006. Århus F1.

Project Details

Description

En model opstilles for Århus Forbrændingsanlæg i EASEWASTE, og en vurdering af de miljø- og energimæssige forhold omkring anlægget foretages.
AcronymÅrhus F1
StatusFinished
Effective start/end date01/12/200530/11/2006