Modellering af mekaniske og metallugriske egenskaber ved "Friction Stir" svejste sammenføjninger

 • Schmidt, Henrik Nikolaj Blicher (PhD Student)
 • Hattel, Jesper Henri (Main Supervisor)
 • Wert, John (Supervisor)
 • Bay, Niels Oluf (Examiner)
 • Bhadeshia, Harshad K. D. H. (Examiner)
 • Lindegren, Lars-Erik (Examiner)

  Project Details

  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/200025/08/2004

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.