Modeller og Metoder for optimeringsproblemer med kombineret resourceplanlægning og skedulering

 • Dohn, Anders Høeg (PhD Student)
 • Clausen, Jens (Main Supervisor)
 • Larsen, Jesper (Supervisor)
 • van den Akker, J. M. (Examiner)
 • Rönnqvist, Mikael (Examiner)

  Project Details

  StatusFinished
  Effective start/end date01/12/200601/09/2010

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.