Modeling plasticity at the micron scale

  Project Details

  Description

  Forskningsprojektet omhandler moddellering af plasticitet på mikrometer-skala.
  Konstruktionsdele på mikrometer-skala og sammensatte materialer med meget små længdeskalaer er områder af hurtigt voksende betydning for en række teknologier. Et område hvor materialers opførsel på mikrometer-skala er af stor betydning er MikroElektroMekaniske systemer (MEMS), hvor små konstruktioner designes efter ønskede mekaniske og elektriske egenskaber. Andre eksempler er manokompositter, der er fiber forstærkede polymere materialer med fibre af størrelsesordnen brøkdele af mikrometer, samt en række aspekter af materialeteknologien som flydning på krystalniveau og lokalisering, der fører til brud.

  Projektets formål er at udbygge mulighederne for at moddellere den mekaniske materialeopførsel på mikrometer-skala ved hjælp af såkaldte ikke-lokale plasticitets teorier. Dette vil muliggøre nøjagtigere moddellering af plastiske effekter som blandt andet lokaliseringsfænomener og udmattelse af små konstruktionsdele. De udviklede metoder vil gøre det muligt at analysere plasticitet i MEMS-strukturer og i avancerede materialer. Dette vil medføre en forståelse af mekanikken i sådanne konstruktioner og materialer på et niveau, som endnu ikke er muligt.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/200331/12/2006