Miljøvurdering af systemer til håndtering af husholdningsaffald i Herning Kommune.

  Project Details

  Description

  Der opstilles systematiske databaser om affaldssystemets funktion (data fra Herning bruges) med henblik på brug i et dansk miljøvurderingsværktøj og
  - dette værktøj bruges til en konkret vurdering af de ressource- og miljømæssige forhold omkring affaldshåndteringen i Herning.
  Acronym540
  StatusFinished
  Effective start/end date21/10/200431/12/2006

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.