Migration of organic compounds from plastic pipes into drinking water.

  • Arvin, Erik (Project Manager)
  • Mosbæk, Hans (Project Participant)
  • Denberg, Martin (Project Participant)

Project Details

Description

Formålet med projektet er at etablere det teknisk-videnskabelige grundlag for udvikling af plastrør til drikkevandsledninger, således at stofafgivelsen af kemiske forbindelser kan holdes på et lavt niveau. Nyhedsværdien ligger i teorien omkring kinetikken for dannelse af rækken af nedbrydningsprodukter, den efterfølgende migration til drikkevandet samt den forventede matematiske model for stofproduktion og stofmigration i PE-rør.
Denne model vil senere give grundlag for udvikling af et operationelt værktøj for rørproducenter omkring udvikling af nye og bedre rørmaterialer.
Acronym547
StatusFinished
Effective start/end date01/04/200501/08/2008

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.