Metoder til detektering og vurdering af trafiksikkerhedsproblemer i vejnettet

 • Vistisen, Dorte (PhD Student)
 • Thyregod, Poul (Main Supervisor)
 • Laursen, Jan Grubb (Supervisor)
 • Nielsen, Michael Aakjer (Supervisor)
 • Rootzén, Helle (Examiner)
 • Kulmala, Risto (Examiner)
 • Rørbech, Jens (Examiner)

  Project Details

  StatusFinished
  Effective start/end date01/06/199914/10/2002

  Funding

  • Innovationsfonden

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.