Metamaterial Homogenization and Antenna Miniaturization

  • Hansen, Troels Vejle (PhD Student)
  • Breinbjerg, Olav (Main Supervisor)
  • Arslanagic, Samel (Supervisor)
  • Kim, Oleksiy S. (Supervisor)
  • Mork, Jesper (Examiner)
  • Gustafsson, Mats (Examiner)
  • Yaghjian, Arthur D. (Examiner)

    Search results