Mechanical sorting of municipal solid waste for recovery of organic fraction.

Project Details

Description

Samarbejdsaftale med NML Combineering har til formål at gennemføre:
En karakterisering af out-put fra NMLs koncept-anlæg, opstillet på Fyns Værket, Odense til sortering af dagrenovation, med henblik på dokumentation af anlæggets funktion.
Acronym410
StatusFinished
Effective start/end date01/10/200328/02/2004

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.