Materialeproblemer i affaldskedler

  • Bjerrum, Niels J. (Project Participant)
  • Cappeln, Frederik Vilhelm (Project Participant)
  • Larsen, Ole Hede (Project Participant)
  • Tiedje, Niels (Project Participant)
  • Jensen, Jørgen Peter (Project Participant)
  • Matthiesen, Henrik Dam (Project Participant)
  • Iversen, Steen B. (Project Participant)
  • Frederiksen, Jens (Project Participant)

Project Details

Description

Projektets formål er at reducere de meget bekostelige materialeproblemer i affaldskedler med elproduktion, dels gennem primære tiltag og dels gennem forbedrede materialeløsninger.

I det ene delprojekt undersøges det kemiske miljø i affaldskedlerne og sammenholdes med data vedrørende brændsel, drift og design med henblik på at kunne reducere aggressiviteten af røggassen gennem primære tiltag såsom justering af driftsparametre og design.

De mest bekostelige materialeproblemer optræder dels i murværksbeklædningen i ovn og kedel og dels i fordamper- og overhederhedefladerne. De to andre delprojekter tager derfor sigte på, at opnå et bedre indblik i de kritiske parametre for holdbarhed af forskellige murværkstyper samt af de overfladebeskyttelseslag som tages i anvendelse for beskyttelse af fordamper og overhedere og som i mange tilfælde har vist meget kort levetid. Som resultat heraf skal der etableres anbefalinger med hensyn til materialebestykninger samt kvalitetskrav til materialer, udførelse, reparation og lignende.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200231/12/2006