Mapping Campylobacter infection in organic broilers - (Kortlægning af smitte med Campylobacter hos økologiske slagtekyllinger)

  • Boysen, Louise (Project Manager)

Project Details

Description

Campylobacteriosis in humans is a continuous health problem for the Danish society. The infection is often foodborne, and broiler meat is considered to be the largest single source to human disease. There are currently no methods to control Campylobacter in organic, free range chickens.
The project will describe the introduction and spread of Campylobacter in organic broilers and to the extent possible to relate the occurrence to production practices as well as to infection pressure from the surrounding environment. The knowledge gained in the project will form the basis for recommending procedures on how organic producers can reduce the risk of Campylobacter in broiler chickens free range, given the ecological principles and rules. The project will also provide the first samples (Campylobacter isolates and organic material) in a sample collection to support future research projects for typing, sequencing, epidemiological studies, source attribution modelling, studies of intestinal flora and antibiotic resistance.
The main objective of the study is to describe Campylobacter infection in organic, free range broiler flocks and building a sample collection with unique organic material for use in future research projects.
The project is funded by Fonden for økologisk landbrug.
Danish description:
Kortlægning af smitte med Campylobacter hos økologiske slagtekyllinger
Campylobacteriose hos mennesker er et vedvarende stort og aktuelt sundhedsproblem for det danske samfund. Smitten er ofte fødevarebåren, og kyllingekød er den fødevare der tillægges størst betydning i smitten af mennesker. Der findes pt ikke metoder til at bekæmpe Campylobacter i udegående kyllinger.
Projektet vil beskrive introduktion til og spredning af Campylobacter i økologiske slagtekyllinger og så vidt muligt relatere forekomsten til produktionspraksis såvel som til smittepresset fra det omgivende miljø. Den indhentede ny viden forventes at kunne danne grundlag for at udpege forslag til, hvordan de økologiske producenter kan reducere risikoen for Campylobacter i udegående slagtekyllinger, givet de økologiske principper og regler. Projektet vil endvidere danne grundlag for en prøvebank for økologisk materiale på DTU med henblik på fremtidige forskningsprojekter indenfor typning, sekventering, epidemiologi, smittekildeanalyser, tarmfloraundersøgelser og antibiotikaresistensundersøgelser.
Projektets hovedformål er, at beskrive Campylobacter smitte i udegående slagtekyllingeflokke samt at opbygge en prøvebank med unikt økologisk materiale til anvendelse i efterfølgende forskningsprojekter.
Projektet er finansieret af Fonden for økologisk landbrug.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201530/06/2016

Collaborative partners

  • Technical University of Denmark (lead)
  • Videncenter for landbrug (SEGES) (Project partner)
  • Fonden for økologisk landbrug (Project partner)
  • Økologisk landsforening (Project partner)

Funding

  • Fonden for økologisk landbrug

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.