Managing flow equalised storm- and wastewater

  Project Details

  Description

  Hverdagsaktiviteter som transport, boligopvarmning, bilvask, brug af medicin og rengøring resulterer i
  udledning af miljøfremmede stoffer til vandmiljøet gennem regnvand og husholdningsspildevand. Det
  samme gør sig gældende for byggematerialer, bygninger og elektroniske produkter, der tilsvarende
  ved brug og bortskaffelse kan resultere i udledning af miljøfremmede stoffer. I tilfælde af kraftig regn,
  kan kombinerede husholdningsspildevandsoverløb til rekreative vandmiljøer undgås? Således at
  idrætsudøvere ikke udsættes for bakterier og miljøfremmede stoffer, som det eks. skete ved et
  sportsstævne i sommeren 2010 og for at urbane aktiviteter ikke er med til at ødelægge vores
  vandmiljø. Formålet med dette projekt er at undersøge udvalgte miljøfremmede stoffers binding til
  partikler som bæres med regnvand og spildevand og derfor bliver transporteret fra det urbane miljø til
  vandmiljøet. Det vil blive undersøgt om forlænget opholdstid i regnvandsbassiner, der tillader partikler
  at falde til bunds, er en tilstrækkelig og anvendelig renseteknologi, således at det rensede vand uden
  risiko kan udledes til vandmiljøet. Når detaljeret viden om miljøfremmede stoffers binding til partikler
  og viden om partiklernes evne til at bundfældes er opnået, kan denne viden medvirke til at forbedre
  matematiske modeller for regnvandsbassiner. Disse modeller bruges til at beregne opholdstid og
  størrelse af regnvandsbassiner, hvorfor sådanne krav kan tages med i designfasen af
  regnvandsbassiner.
  10.
  AcronymMagiqStorm
  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/201131/08/2014

  Funding

  • Unknown

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.