Madkompetence og kostindtag -nøglen til sundhed og trivsel blandt børn og unge?

  • Ravn-Haren, Gitte (PI)
  • Grønborg, Ida Marie (Project Participant)
  • Thorsen, Anne Vibeke (CoPI)

Project Details

Description

Sunde kostvaner i barndommen er vigtig for at sikre optimal vækst og udvikling hos børn. Der er imidlertid brug for at finde effektive strategier til at forbedre børn og unges mad og måltidsvaner og derved forbedre sundheden på kort og langt sigt.
Madkompetence kan være nøglen til at sikre et sundt forhold til mad og måltider. Der mangler dog viden om, hvordan madkompetencer udvikles og måles hos børn samt om en udvikling af disse kompetencer leder til sundere kostindtag og dermed sundere børn.
”MADlejr” er en lejrskole for 6. og 7. klassetrin og et eksisterende foregangseksempel for nye måder at udvikle madkompetence, madmod og madlavningsglæde hos børn. Udvikling af redskaber til evaluering af MADlejr og evaluering af MADlejr vil være et væsentligt bidrag til sundhedsfremmefeltet indenfor børn og unges mad og måltider.
Formålene med dette projekt er at udvikle og efterfølgende gennem en intervention at teste et spørgeskemaredskab, der kan måle madkompetence og at videreudvikle et innovativt kostregistreringsredskab (en fotometode), der kan måle kostindtag og madkvalitet blandt børn. Interventionen gennemføres i skoleåret 2019-20.
AcronymMadLejr
StatusFinished
Effective start/end date23/08/201831/10/2020

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.