Machine learning for portable EEG devices: Long term monitoring of brain states

  • Poulsen, Andreas Trier (PhD Student)
  • Hansen, Lars Kai (Main Supervisor)
  • Kouider, Sid (Supervisor)
  • Andersen, Tobias (Examiner)
  • Gramfort, Alexandre (Examiner)
  • Kjaer, Troels Wesenberg (Examiner)

    Search results