Luftbåren kontaminering af levnedsmidler med skimmelsvampe

  Project Details

  Description

  Det er projektets formål at kortlægge og afhjælpe den luftbårne kontaminering af udvalgte levnedsmidler med skimmel-svampe. Strømningsteknisk undersøges strømningsforhold
  - i et produktionslokale (globale forhold),
  - i kritiske produktionszoner (lokale forhold), samt
  - i prøvetagningsprocessen (deponeringszone) ved petriskål og udsugningsapparat.
  Målsætningen er at bestemme sandsynligheden for at en prøvetagning for skimmelsvampesporer eller sporer på agglomerater under realistiske forhold er repræsentative. Dette vil ideelt inkludere fastlæggelse af fordelinger af sandsynligheder for opsamling af sporer fra rumlige fordelinger af kilder. Et væsenligt element er forståelse og beskrivelse af de strømningsmekanismer der indgår når en suspenderet partikel i en laminar eller turbulent strømning endeligt deponeres på en absorberende flade.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/03/199901/03/2001