Litteraturstudium og opstilling af måleprogram for overfladevand

  • Ledin, Anna (Project Manager)

Project Details

Description

1. Litteraturstudium med henblik på at undersøge, hvilke forureningskomponenter overfladevand fra tage, veje og parkeringspladser indeholder. Karakteriseringen skal omfatte fysisk-kemiske parametre, miljøfremmede stoffer, toksicitetmålinger og sygdomsfremkaldende mikroorganismer og/eller indikatorer for sådanne.
2. Opstilling af måleprogram for karakterisering af opsamlet spildevand fra tage, veje og parkeringspladser. Måleprogrammet skal indeholde fysisk-kemiske parametre, miljøfremmede stoffer og mikrobiologiske parametre.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/200130/06/2001