Light engine V8 - a green revolution for colored light

Project Details

Description

LIGHT ENGINE V8 er et unikt LED baseret optisk system, der adskiller

sig fra eksisterende systemer ved at anvende multipel farveblanding

med mindst 5 farvede højeffekts lysdioder. V8 vil bane vejen for den

næste generation af energibesparende effektbelysning til underholdningsindustrien

ved både at bryde RGB-begrænsningen, og møde det

kritiske niveau af præcis kontrol af lysets sammensætning, fokusering

og styrke. V8 udvikles i tæt samarbejde mellem den internationalt

anerkendte udviklingsvirksomhed BB&S og landets førende LED optiske

eksperter, DTU Fotonik, og skal resultere i ny viden omkring effektive

optiske systemer til multipel farveblanding. Der udvikles et nyt optisk

system, som effektivt kombinerer lyset fra et stort antal farvede højeffekts

LED arrays, således at der opnås et energieffektivt, højkvalitets

LED system, der kan erstatte halogenlyskilder i krævende anvendelser.

Det implementeres med avanceret driverelektronik, nødvendig

termisk køling og softwarestyring til en integreret spotlightlyskilde.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201130/06/2014

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.