LCA af gipsaffald

Project Details

Description

"LCA af gipsaffald" er et samarbejdsprojekt med Miljøstyrelsen, som skal danne grundlag for opstilling af behandlingskrav for håndtering af gipsaffald i Danmark. Dette gøres ved at udføre en miljøvurdering af et antal metoder til behandling af gipsaffald vha. LCA-modellen EASEWASTE. Miljøvurderingen indebærer, at der indsamles data for mængder og masseflow for gipsaffald i Danmark, samt at de involverede teknologier beskrives. På det grundlag kan potentielle miljøpåvirkninger fra teknologierne beregnes og de miljømæssigt set mest hensigtmæssige behandlingsmetoder identificeres.

lignes og
Acronym1167
StatusFinished
Effective start/end date26/08/201031/12/2010