Lavenergihuse i DS 418: Beregning af bygningers Varmetab

 • Ravn-Jensen, Lars (Project Manager)
 • Svendsen, Svend (Project Manager)
 • Tommerup, Henrik M. (Project Participant)
 • Olsen, Lars (Project Participant)
 • Mazin, Mariana (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Projektets formål er at styrke byggebranchens udvikling af højisolerede bygningskonstruktioner med minimale kuldebroer. Ved projektering af bygningers klimaskærmskonstruktioner med bedre isolerende egenskaber kan man bane vejen for indførelse af lavenergihuse på en økonomisk optimal måde. Det er dog vigtigt at udformningen af konstruktioner med større isoleringstykkelser sker med fokus på samlingsdetaljer, så kuldebroeffekter minimeres. I DS 418 kan man for en del typiske samlingsdetaljer i klimaskærmskonstruktioner slå deres linjetab op og dermed tage hensyn til deres kuldebrovirkning. Problemet er at beregningsmetoder, tabelværdier og eksempler vedrørende anvendelsen af reglerne i DS 418 stammer fra 2002 og derfor ofte ikke er korrekte eller relevante i forhold til projektering af de lavenergihuse, som allerede projekteres i et vist omfang og som forventes indført som generelt krav i 2010. Ved indførelse af konstruktioner, der egner sig til lavenergihuse i DS 418 vil det være nemmere for byggebranchen at implementere lavenergiløsninger i byggeriet. Der vil ligeledes være behov for detaljerede vejledninger i brug af detaljerede beregningsprogrammer til udregning af linjetabsværdier for konstruktioner, der ikke er dækket af tabelværdier i DS 418, samt metode til en mere nøjagtig bestemmelse af bygningens varmekapacitet.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200831/12/2009

  Collaborative partners

  • Technical University of Denmark (lead)
  • Dansk Standard (Project partner)
  • Danish Building Research Institute (Project partner)
  • BuildDesk Ltd. (Project partner)
  • Danish Technological Institute (Project partner)

  Funding

  • Miljøstyrelsen