Laboratorieundersøgelse af aerosoldannelse og kemiske reaktioner i røggas fra biomasse- og affaldsforbrænding

  • Zeuthen, Frederik Jacob (PhD Student)
  • Livbjerg, Hans (Main Supervisor)
  • Frandsen, Flemming Jappe (Supervisor)
  • Glarborg, Peter (Supervisor)
  • Johnsson, Jan Erik (Examiner)
  • Ballester, Javier (Examiner)
  • Pedersen, Lars Storm (Examiner)

Search results