Kvantitativ sammenligning af brystkræftmaterialet i Cancerregistret og DBCG's database

 • Rootzén, Helle (Project Manager)
 • Rostgaard, Klaus (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Data fra Cancerregistret (CRG) and Danish Breast Cancer Groups (DBCGs) register anvendes hyppigt ved opgørelser og videnskabelige undersøgelser. Specielt anvendes data fra DBCGs registre ofte i kliniske og epidemiologiske undersøgelser, blandt andet fordi mange af de for prognosen interessante oplysninger kun er tilgængelige i DBCGs register, og fordi kvaliteten af data, alt andet lige, bør være bedre i en klinisk database end i et epidemiologisk minimumsregister. Det er således af interesse at undersøge kompletheden såvel af CRG som af DBCGs register.
  The aim of the study is to compare the breast cancer patient material in the Danish Cancer Registry and the DBCG clinical database. The purpose of the Danish Cancer Registry and the DBCG clinical database is quite different. Therefore it is not surprising that the main part of the differences can be accounted for by systematical conditions.
  StatusFinished
  Effective start/end date02/12/199831/12/1999