Kvalitetssikring af solvarme, fase 3

  Project Details

  Description

  Projektet gennemføres i et samarbejde med Batec Solvarme A/S.
  I DTU Bygs prøvestand for solvarmeanlæg opbygges en solfangerkreds med stor trykekspansionsbeholder, en 6 bar sikkerhedsventil og et styresystem, der stopper cirkulationspumpen i solfangerkredsen når solfangerens temperatur bliver faretruende høj.

  Opstillingen opbygges så ekspansionsbeholderens størrelse og placering, solfangerne, solfangervæske og solfangerkredsens rørdimension og rørføring let kan ændres. To forskellige solfangerfelter undersøges: En enkelt BA30 solfanger og et felt bestående af tre BA30 solfangere. Opstillingen udformes så det er muligt at afprøve en enkelt solfanger eller tre solfangere, se tegningen nedenfor. Temperaturerne mange forskellige steder i solfangerkredsen samt ekspansionsbeholderens temperatur registreres. Solfangerne forsynes desuden med termoelementer på bagsiden af alle absorberrørene, både i den øverste og nederste del af solfangerne således at stagnationstemperaturerne i solfangerne registreres. Derudover måles solbestrålingsstyrken, udelufttemperaturen samt trykket i solfangerkredsen og vægten af trykekspansionsbeholderen. Herved bliver det muligt at følge temperaturudviklingen af solfangervæsken og dampen i solfangerkredsen i perioder med drift af cirkulationspumpen og i perioder hvor cirkulationspumpen netop er stoppet.

  Der gennemføres målinger af temperaturer, tryk og vægt i perioder med pumpedrift og i perioder, hvor pumpen netop er stoppet. Der gennemføres forsøg med forskellige fortryk for ekspansionsbeholderen, forskellige påfyldningstryk for solfangerkredsen samt forskellige rørdimensioner og størrelser og placeringer af ekspansionsbeholderen. Det undersøges om damp, som kan forårsage skader på trykekspansionsbeholderen, når frem til trykekspansionsbeholderen eller om dampen når at kondensere før den når ekspansionsbeholderen. Der udtages prøver af dampen og af solfangervæsken til nærmere analyse. Solfangervæskens Ph værdi måles med jævne mellemrum.

  På basis af undersøgelserne opstilles retningslinier for hvorledes solfangerkreds og trykekspansionsbeholder udformes så der opnås en holdbar løsning. Retningslinierne beskrives i et separat dokument og suppleres med et simpelt og brugervenligt regneark for bestemmelse af nominelt ekspansionsvolumen og fortryk i ekspansionsbeholder.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/200931/03/2010

  Funding

  • Miljøstyrelsen