Kursusnoter til: Grundkursus i grundvandskemi med henblik på zonering og udarbejdelse af indsatsplaner.

  • Larsen, Flemming (Project Manager)

Project Details

Description

Udarbejdelse af kursusmateriale med henblik på afholdelse af "Grundkursus i Grundvandskemi" for personale, ansat i Amterne . Kurset påregnes afholdt første gang i sep. 2002 og herefter 2 gange årligt, hvis der er behov.
Acronym317
StatusFinished
Effective start/end date01/03/200231/08/2002

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.