Koordinator for Aktionsplanens tema 4, samt rapportering af litteraturstudium for tema 4.

  • Eilersen, Ann Marie (Project Participant)
  • Ledin, Anna (Project Participant)
  • Henze, Mogens (Project Manager)

Project Details

Description

Projektets opgave er at sammenfatte en rapport for et litteraturstudium om gråvand, d.v.s. spildevand fra køkkenvask, håndvask, badefaciliteter og maskinvask. Litteraturstudiet skal anvendes i forbindelse med godkendelse af måleprogram for gråvandsanlæg i Sundhedssytrelsen og Miljøstyrelsen.
Acronym249
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200031/12/2001

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.