Koordinator for Aktionsplanens tema 4, samt rapportering af litteraturstudium for tema 4

 • Henze, Mogens (Project Manager)
 • Eilersen, Ann Marie (Project Participant)
 • Ledin, Anna (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Projektets opgave er at sammenfatte en rapport for et litteraturstudium om gråvand, d.v.s. spildevand fra køkkenvask, håndvask, badefaciliteter og maskinvask. Litteraturstudiet skal anvendes i forbindelse med godkendelse af måleprogram for gråvandsanlæg i Sundhedssytrelsen og Miljøstyrelsen.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200031/12/2001

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.