Komfortforhold og lastudjævning ved energieffektiv køling med termoaktive konstruktioner - analyse og praktiske forsøg – ELFOR PSO 2003

  • Weitzmann, Peter (Project Participant)
  • Hummelshøj, Reto Michael (Project Manager)
  • Jensen, Trine (Project Participant)
  • Passov, Finn (Project Participant)

Project Details

Description

Termoaktive konstruktioner gør det muligt dels at anvende højtemperaturkøling (køling med en fremløbstemperatur på 16-20oC mod normalt 6-12oC) og dels at køle dynamisk, dvs. nedkøle kon-struktionen om natten i stedet for om dagen, hvor behovet eksisterer. Kølingen sker hovedsagligt ved komfortabel strålingsudveksling mod loft i stedet for at bære kølingen med store mængder ventilationsluft. Termoaktive konstruktioner medfører at traditionelle kølekompressorer ofte kan undgås, og i stedet kan andre kilder anvendes såsom frikøling, grundvandskøling osv. Det er be-regnet at det er muligt at spare op til 75% af elforbruget til køling ved anvendelse af termoaktive konstruktioner og tilhørende alternativ køling. Samtidig kan termoaktive konstruktioner anvendes til opvarmning, hvor der ligeledes er et potentiale for energibesparelser fordi der med fordel kan an-vendes lavtemperatursystemer
StatusFinished
Effective start/end date01/08/200301/09/2005