Katalytisk syntese af langkædedede alkoholer fra syntesegas fremstillet ved forgasning af kul og biomasse

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date15/09/200713/04/2011

Funding

  • DTU stipendium

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.