Karakterisering af membran og UV vandbehandlingsanlægget i Marselisborgcentrets varmtvandsbassin

Project Details

Description

Undersøgelsen består i, at der i en periode på ca. to måneder registreres alle relevante målte driftsparametre vedrørende vandbehandlingsanlægget i MarselisborgCentrets varmtvandsbassin. MarselisborgCentrets varmtvandsbassin udtager i perioden 15 gange prøver af bassinvandet som sendes til instituttet som foretager analyser af TOC, THM og AOX på hver prøve. I samarbejde mellem instituttet og MaC og producenten af vandbehandlingsanlægget behandles dataene mhp. at lave en massebalance for anlæggets energi, vand og kemikalieforbrug og karakterisering af vandkvaliteten i systemet.
Acronym891
StatusFinished
Effective start/end date29/09/200831/01/2009