Investigation og the genetic basis for virus tropism and virulence of classical swine fever virus

  • Johnston, Camille Melissa (PhD Student)
  • Pedersen, Anders Gorm (Supervisor)
  • Heegaard, Peter M. H. (Examiner)
  • Bukh, Jens (Examiner)
  • Hulst, Marcellus Maria (Examiner)
  • Rasmussen, Thomas Bruun (Main Supervisor)
  • Belsham, Graham (Supervisor)

    Search results