Intervention med målrettede kostråd på risikomarkører for hjertekarsygdom

  • Arentoft, Johanne Louise (PhD Student)
  • Andersen, Rikke (Main Supervisor)
  • Andersen, Elisabeth Wreford (Supervisor)
  • Overvad, Kim (Supervisor)
  • Tetens, Inge (Supervisor)
  • Trolle, Ellen (Examiner)
  • Thorsdottir, Inga (Examiner)
  • Toft, Ulla Marie Nørgaard (Examiner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences