Interreg Food Nordic Nordic

Project Details

Description

Øge samarbejdet mellem fødevare-aktørerne i Norden samt skabe et partnerskab der kan agere i Europæisk regi
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201531/07/2017

Funding

  • Interreg Deutschland - Danmark

Keywords

  • Food Systems in Europe
  • Innovation Systems
  • Entreprenørskab
  • Talent development

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.