Intelligent styring af dynamisk LED belysning

Project Details

Description

Målet er at skabe en intelligent og avanceret styring af LED belysning, der evner at optimere brugerens
lysforhold i en given situation eller i relation til en opgave. Ud fra en række kendte parametre af såvel
personlige som demografisk karakter vil systemet kunne regulere lyssætningen således, at der til enhver
tid skabes optimale lysforhold med anvendelse af mindst mulig elektrisk energi.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201131/12/2012