Intelligent forebyggelse via AI - Anvendelse af kommunale sundhedsdata til tidlig opsporing af forebyggelige indlæggelser