Insulins struktur og kemiske egenskaber i nanoskala og på det enkelte molekyles niveau

  • Welinder, Anna Christina (PhD Student)
  • Steensgaard, Dorte B. (Supervisor)
  • Molin, Søren (Examiner)
  • Jensen, Knud Jørgen (Examiner)
  • Nichols, Richard John (Examiner)
  • Zhang, Jingdong (Supervisor)
  • Ulstrup, Jens (Main Supervisor)

Search results