Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

  • Rode, Carsten (Project Manager)
  • Bjarløv, Søren Peter (Project Participant)
  • Eriksen, Marlene Stenberg Hagen (Project Participant)

Project Details

Description

Innovationsnetværket adresser en række samfundsmæssige udfordringer, som alle har relation til
energieffektivitet og bæredygtighed i byggeriet som branche samt de bygninger, vi enten allerede har
opført, eller som skal bygges i fremtiden.
En af de største samfundsmæssige udfordringer innovationsnetværket adresserer, er energiforbrug i
bygninger som p.t. udgør ca. 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark. Dette koblet med den
stigende interesse for bæredygtige løsninger både nationalt og ikke mindst internationalt adresserer
et andet væsentlig punkt på samfundsdagsordenen omkring øgning af eksportmulighederne.
For at imødekomme disse udfordringer er der er et presserende behov for udvikling af ny viden, men i
mindst lige så høj grad for, at den viden som udvikles, og ikke mindst den viden, som allerede er
tilgængelig, bliver formidlet og bragt i anvendelse i den danske byggebranche, så aktørerne på tværs af
faglighed bliver i stand til at udvikle innovative løsninger og indgå i samarbejder omkring udførelse af
fremtidens energieffektive og bæredygtige byggeri.
I forhold til anvendelse af ny viden er byggebranchen erhvervsmæssigt udfordret ved overordnet set,
at fremstå som konservativ, ikke omstillingsparate og ikke forandringsvillig. En del af branchens
manglende udvikling skyldes dens organisatoriske udfordringer, fx den aktørmæssige opsplitning af
branchen. Potentialet for læring i målgruppen er stort, men det kræver, at der tænkes anderledes og at
netværket og branchen i fællesskab skaber interesse for forandring, videndeling og indbyrdes
samarbejde. InnoBYG ønsker at facilitere og initiere denne udvikling og fornyelse af branchen.
InnoBYG vil fokusere på: bygherres (kundens) krav, samarbejder på tværs af branchens aktører –
herunder også særlige indsatser for små- og mellemstore virksomheder, helhedsløsninger og
systemleverancer, muligheder på eksportmarkedet samt fremtidens bæredygtige og energieffektive
byggeplads.
InnoBYG vil sikre, at de udviklede løsninger og/eller samarbejdskoncepter bringes aktivt i spil, fx ved
videreudvikling i forbindelse med større projekter, bistand til at virksomhederne kan byde på nye og
større opgaver samt etablering af kontakt til erhvervsudviklingsvækstfora med adgang til risikovillig
kapital eller iværksætterstøtte samt opstartshjælp i forbindelse med eksport.

Netværkets navn og hjemsted
Navnet på innovationsnetværket er: Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri.
I daglig tale forkortet til InnoBYG. Der er tale om et nyt netværk som bredt dækker alle led i byggeriets
leverancekæde. Sekretariats hjemsted er Teknologisk Institut, Center for Byggeproces, Gregersensvej
3, 2630 Taastrup.

DTU Byg er partner i netværket. Øvrige er:
- Teknologisk Institut
- Statens Byggeforskningsinstitut
- Aalborg Universitet
- Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
- DTU Management
- Dansk Byggeri
- Tekniq
- BAT-kartellet
AcronymInnoBYG
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201031/05/2014