Innovationsnetværk vedrørende integrerede lavenergiløsninger på bygningsområdet

 • Svendsen, Svend (Project Manager)
 • Tommerup, Henrik M. (Project Participant)
 • Aggerholm, Søren (Project Manager)
 • Olesen, Bjarne W. (Project Manager)
 • Heiselberg, Per (Project Manager)

  Project Details

  Description

  DTU’s andet nye innovationsnetværk, ”Integrerede lavenergiløsninger på bygningsområdet”, der støttes økonomisk af Forsknings- og Innovationsstyrelsen, blev etableret i efteråret 2005 med BYG·DTU som hoveddrivkraft. Initiativet samler en række centrale aktører fra danske forskningsmiljøer (DTU, AAU og Teknologisk Institut), virksomheder (Velux, Danfoss, Rockwool, Carl Bro m.fl.), brancheorganisationer og faglige netværk (Dansk Byggeri, Elsparefonden m.fl.) samt offentlige myndigheder (Energistyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen).

  Netværket skal sikre, at det store potentiale for energibesparelser (60-80 % over de næste ca. 40 år) realiseres - både i forbindelse med nykonstruktioner og ved energirenovering af eksisterende bygninger.


  Gennem stimulering af forskning og udvikling i de nødvendige teknologier søger netværket at virkeliggøre visionen om velfungerende bygninger med godt indeklima, men uden behov for fossile brændsler.


  Foruden strategiudvikling og matchmaking iværksættes forskellige virksomhedsrettede ydelser og informationsaktiviteter vedrørende forskning på tværs af institutioner, fagområder (indeklima, energibesparelser, energiforsyning, klimaskærm, installationer mv.) og aktører, som omfatter byggeindustriens mange forskellige brancher (fra komponentproducenter til rådgivere).


  Aktiviteterne vil bidrage til en udvikling af byggeerhvervet, der kan skabe nye markedsmuligheder på såvel eksport- som hjemmemarkedet.
  AcronymLavEByg
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200630/06/2010

  Collaborative partners

  Funding

  • Program. Andre statslige danske