Indpasning af totrinsforgasser i et energisystem

Project Details

Description

Resultaterne af langtidsforsøgene med totrinsforgasseren "Viking" på DTU har været yderst succesfuld, og har givet betydlig internationeal opmærksonhed. Det overordnede mål med dette projekt er at videreføre og udnytte dette posistive forløb.
Det er målet at undersøge anlæggets tilstand. Sod og andre aflejringer i anlægget ønskes undersøgt nærmere.
Målet med dette projekt er at videreføre og supplere PSO-projektet " Langtidsundersøgelse af totrinsforgasser" som led i den generelle vidensopbygning om trinopdelt forgasning. Dette gøres bl.a. ved at udvide styrestrategien således, at anlægget kan producere el og varme til et system med varierende behov.
StatusFinished
Effective start/end date25/05/200431/12/2006