Indoor climate quality in singe-family houses - a further development of IK-compass

  Project Details

  Description

  Der er i dag en stigende efterspørgsel på boliger med godt indeklima. Et minisurvey fra 2019 blandt 100 af Realmæglernes ejendomsmæglere dokumenterer stigende efterspørgsel på indeklima ved bolighandler.

  Dette indikerer en øget bevågenhed på indeklima, sundhed og komfort blandt de danske boligejere. Forskning understøtter, at et godt indeklima er afgørende for vores sundhed, ikke mindst fordi vi opholder os indendørs 90% af tiden, heraf størstedelen i vores bolig. Udfordringen har indtil nu været, at emnet er svært at håndtere i den brede befolkning. Indeklima har manglet et sprog – sin egen skala til at redegøre for, hvorvidt indeklimaet er godt eller dårligt. Denne skala er nu defineret i mærkningsordningen

  ”IndeklimaKvalitet”. Ordningen er udviklet i REBUS projektet, der er støttet af Realdania, Grundejernes Investeringsfond og Innovationsfonden. I sin nuværende form er IndeklimaKvalitet kun udviklet til etageboliger.

  En mærkning af indeklimaforhold i enfamiliehuse vil ramme ned midt i efterspørgslen på godt indeklima og vil samtidig kunne udvide målgruppen for mærkningsordningen fra ca. 1 mio. etageboliger til også at omfatte 1,1 mio. enfamiliehuse. Ordningen kan fremadrettet gøres obligatorisk ved bolighandler, hvis der er politisk ønske om at implementere dette.

  En ny mærkning til indeklima for enfamiliehuse tænkes at indgå som en del af den netop lancerede mærkningsordning for etageboliger. Ordningen udsteder et mærke for boligens IndeklimaKvalitet, der beregnes i IK-kompas – et nyt værktøj til vurdering af indeklimaet i etageboliger. IK-kompas kan bruges til design og renovering af eksisterende byggeri og nybyggeri. Værktøjet angiver med et bogstav på en A-G-skala, hvordan IndeklimaKvaliteten i boligen vurderes.

  Forud for en fuld udvikling af IK-kompas til enfamilieshuse gennemføres et forprojekt, hvilket skal bidrage til at videreudviklingen af IK-kompas får størst mulig effekt for indeklimaet i både etage- og enfamilieshuse.
  StatusActive
  Effective start/end date01/11/202131/12/2023