Indikationer om meteoritters form fra scaling eksponenter i massefordelinger fra meteorit showers

  • Bohr, Jakob (Project Manager)
  • Oddershede, Lene (Project Participant)

Project Details

Description

Massefordelingerne af fragmenter fra meteorit showers udviser scaling over flere dekader, og de observerede scaling eksponenter varierer fra shower til shower. Scaling analysen giver information om fragmentations processen og om egenskaber af den meteoroide, som blev fragmenteret ved sammenstødet med jordens atmosfære. De observerede scaling eksponenter kan sammenlignes med eksponenter fundet i laboratorieforsøg, hvor man iagttog, at eksponenterne afhænger af den oprindelige form. Således åbnes mulighed for, at man kan udlede information om meteroidens oprindelige form.
StatusActive
Effective start/end date01/01/1995 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.