Improved vaccination strategies in marine aquaculture

 • Lorenzen, Niels (Project Manager)
 • Rasmussen, Jesper Skou (Project Participant)
 • Lorenzen, Ellen (Project Participant)
 • Olesen, Niels Jørgen (Project Participant)
 • Dalsgaard, Inger (Project Manager)
 • Pedersen, Karl (Project Manager)
 • Buchmann, Kurt (Project Participant)
 • Juel Hansen, Per (Project Manager)
 • Henriksen, Niels Henrik (Project Manager)
 • Hørlyck, Viggo (Project Manager)
 • Engell-Sørensen, Kirsten (Project Manager)
 • Nielsen, Torben (Project Manager)
 • Madsen, Simon B. (Project Participant)
 • Nylén, Jørgen (Project Manager)
 • Melingen, Geir Olav (Project Participant)

Project Details

Description

Som følge af faldende fiskebestande i havets, spiller fisk produceret i akvakultur en stadig større rolle som fødevarekilde.
Danmarks geografi giver gode muligheder for marin akvakultur, og politisk er der nu åbnet op for en markant udvidelse af
produktionen. Som ved anden husdyrproduktion, er udbrud af smitsomme sygdomme en af de alvorligste trusler mod en
vellykket og rentabel produktion. I marin akvakultur har man ofte ikke mulighed for at udelukke spredning af
mikroorganismer med havvandet. Sygdomsforebyggelse gennem vaccination er derfor meget vigtig. Dette projekt
fokuserer på en effektiv og miljøvenlig sygdomsforebyggelse gennem optimeret og målrettet vaccination. Produktionstab
og brug af antibiotika skal reduceres til et minimum, således at der kan ske en bæredygtig udvidelse af marint
fiskeopdræt i Danmark. Udover angreb af bakterier og virus, har danske havbrug problemer med giftige alger. Projektet
vil klarlægge om sådanne alger påvirker vaccinerede fisks modtagelighed overfor sygdomme og om det er muligt at
vaccinere mod algerne. Regnbueørred er den dominerende fiskeartart dansk havbrug. For at sikre en alsidige produktion,
er det vigtigt også at få egentlige marine fiskearter med. Pighvar er en af de arter, som ventes at få stigende betydning.
Udvikling af vaccinations strategier for denne art vil derfor indgå i projektet. Samlet set vil projektet medvirke til at sikre, at
marin akvakultur i Danmark i stigende grad kan bidrage til produktion af sunde fødevarer.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/200830/09/2012