Implementerbare transpondere til nerve sensorer

  • Nielsen, Jannik Hammel (PhD Student)
  • Lehmann, Torsten (Supervisor)
  • Andreani, Pietro (Examiner)
  • Jørgensen, Ivan Harald Holger (Examiner)
  • Lande, Tor Sverre (Examiner)
  • Bruun, Erik (Main Supervisor)

Search results