IEA Annex 41 : Funding from EFP 04, Danish Energy Agency

  Project Details

  Description

  Projektet har til formål at muliggøre dansk deltagelse i IEA Annex 41 ”Whole Buildings Heat, Air and Moisture Response” inden for programmet for "Energy Conservation in Buildings and Community Systems" (ECBCS). Annexet har været i gang siden november 2003 med dansk deltagelse som observatør.
  I projektet arbejdes med at tilvejebringe en helhedsorienteret viden om de bygningsfysiske forhold, der på den ene side er ønskelige for at sikre gode indeklimaforhold i bygninger, men som også spiller ind på energiforbruget til opvarmning, ventilation og evt. køling. Disse forhold opstår som resultat af et samspil mellem selve indeluften, materialer i klimaskærm og inventar, brugen af bygningen, ventilation og påvirkning fra udeklimaet, fx ved solindfald. Bortset fra at indeklimaet skal være godt, skal energiforbruget til konditionering være minimalt, og det skal sikres, at de fysiske forhold ikke går ud over holdbarheden af bygningens bestanddele. Der arbejdes med udvikling, afprøvning og eftervisning af modeller, der kan behandle dette samspil af fysiske parametre, bygningsdele og påvirkning/brug af bygninger, således at man på en optimal måde kan udforme energieffektive, bestandige bygninger med et godt indeklima.
  Der anmodes om, at Energistyrelsen tilkendegiver dansk deltagelse i Annex 41 over for IEAs eksekutivkomite for Energy Conservation in Buildings and Community Systems programmet.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/11/200430/11/2007

  Collaborative partners

  Funding

  • Miljøstyrelsen