Identifikation af varmedynamikken for bygningskomponenter

 • Madsen, Henrik (Project Manager)
 • Melgaard, Henrik (Project Participant)

  Project Details

  Description

  EF-projektet PASSYS har til formål at styrke grundlaget for udnyttelse af passiv solvarme i bygninger. Vha. en udendørs testcelle med udskiftelig endevæg ønskes de varmedynamiske egenskaber for en sådan væg bestemt. Det er meningen, at projektet skal munde ud i en fælles europæisk testmetode. Den danske metode til estimering i kontinuert tid (stokastiske differentialligninger) er blevet valgt som den ene af de to metoder, der arbejdes med. En del statistiske problemstillinger indgår i projektet, fx. bestemmelse af et optimalt testsignal, som giver den bedst mulige bestemmelse af testcellens dynamik. Gruppen har deltaget i CEN standardisering omkring måling på bygningselementer.
  StatusActive
  Effective start/end date01/01/1990 → …