Identification af modeller for kedel og varmeanlæg

 • Madsen, Henrik (Project Manager)
 • Hansen, Lars Henrik (Project Participant)
 • Holst, Jan (Project Participant)
 • Bidstrup, Niels (Project Participant)
 • Vadstrup, Pierre (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Project no. 1140
  Ph.D. project: ATV - Grundfos
  Ph.D. Student: Lars Henrik Hansen
  Projektets formål er at opstille og verificere modeller til afklaring af informationsindholdet i centralvarmeanlægget i enfamiliehuse. I projektet skal der udvikles dynamiske modeller for kedler, pumper, varmevekslere, varmeanlæg og bygninger, samt modeller for de dynamiske interaktioner mellem disse. Disse modeller vil blive udviklet på grundlag af den nyeste viden omkring identifikation af dynamiske modeller, herunder grey-box modeller.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/06/199431/05/1997

  Collaborative partners

  Funding

  • Unknown

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.