Hybrid lighting goes to school

 • Petersen, Paul Michael (Project Manager)
 • Dam-Hansen, Carsten (Project Manager)
 • Stubager, Jørgen (Project Manager)
 • Poulsen, Peter Behrensdorff (Project Participant)
 • Corell, Dennis Dan (Project Participant)
 • Hansen, Søren Stentoft (Project Participant)
 • Thorseth, Anders (Project Participant)
 • Bjarklev, Araceli (Project Participant)
 • Kjær, Tyge (Project Participant)
 • Andersen, Jan (Project Participant)
 • Laursen, Kent (Project Participant)
 • Ibsen, Poul (Project Participant)
 • Nielsen, Birgitte (Project Participant)
 • Kristoffersen, Morten (Project Participant)
 • Jørgensen, Hans Jørgen (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Fiberoptiske belysningssystemer som benytter en kombination af sollys og LED belysning har et energibesparelsespotentiale, der er større end de mest effektive belysningsteknologier, som i dag benyttes til indendørsbelysning. På trods af det store energi- og CO2- besparelses potentiale er der en række problemstillinger, som skal løses før teknologien kan udvikles til et kommercielt produkt. De væsentlige problemer med eksisterende hybride fiberoptiske systemer er, at lyskvaliteten stadigvæk er for dårlig til at opnå en bred accept hos forbrugerne, ligesom kompleksiteten og prisen på belysningssystemerne er for høj. I projektet sigtes specifikt mod at teste og videreudvikle en prototype, som er baseret på et nyt koncept for prisbillige optiske komponenter og som har forbedret lyskvalitet i forhold til eksisterende fiberoptiske systemer. Der vil, som en vigtig del af projektet, blive indgået et partnerskab mellem Stevns Kommune, RUC og DTU Fotonik med det formål at nedsætte energiforbruget til belysning i kommunen. De nye belysningssystemer skal i projektet testes i fire skolelokaler samt gangarealer på Hotherskolen i Hårlev, hvor der vurderes både kvantitative og kvalitative aspekter indenfor kontrolstyring, energiforbrug, forbrugstid, lyskvalitet samt tilsyn af de nye systemer.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/201131/03/2014

  Collaborative partners

  • Technical University of Denmark (lead)
  • Stevns kommune (Project partner)
  • Designskolen Kolding (Project partner)
  • Ibsen el-anlæg A/S (Project partner)
  • Roskilde University (Project partner)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.