Hybrid fiber lighting - directed towards a smaller ecological footprint

  • Bjarklev, Anders Overgaard (Project Manager)
  • Bjarklev, Araceli (Project Participant)
  • Kjær, Tyge (Project Participant)
  • Andersen, Jan (Project Participant)
  • Leerberg, Thomas (Project Participant)
  • Riisberg, Vibeke (Project Participant)
  • Ibsen, Poul (Project Participant)
  • Ludvigsen, Erik Bach (Project Participant)

Project Details

Description

Forbedret belysningsteknologi er et af de væsentligste redskaber til reduktion af el-forbrug og dermed CO2 belastningen i det danske samfund. Dette er idag i kraftig udvikling med lovgivningsmæssige initiativer rettet imod udfasning af glødepærer og hastigt voksende aktivitet indenfor LED belysning. med udgangspunkt i en af verdens førende teknologier indenfor lysledere vil dette projekt afdække, hvorvidt det er energimæssigt, økonomisk, socialt og teknologisk realistisk under danske forhold at udnytte mulighederne indenfor hybrid fiberbelysning - alså systemer der direkte flytter solens lys indendørs via lysledere. Dette kombineres med udnyttelse af centralt placerede lyskilder, der træder i funktion ved fravær af tilstrækkeligt sollys. Herigennem nedbringes energitab, som normalt er uløseligt bundet til solceller, og sollysets naturlige farvesammensætning udnyttes optimalt. Projektets mål er at sammensætte regionale institutioner, andre sektoraktører, designere og industri kompetencer med henblik på at reducere det lys teknologiske fodaftryk med kommercielt potentiale både i Danmark og på et globalt marked.
StatusFinished
Effective start/end date16/03/200930/06/2010