Hvidbog om RGA-teknologier

Project Details

Description

Projektet udarbejder en teknisk hvidbog over eksisterende teknologier, dvs. en mere miljøorienteret og data-specifik fremstilling end den eksisterende BAT-note. For hver teknologi sammenstilles en standardbeskrivelse på basis af foreliggende materiale. En særlig indsats gøres for at indsamle erfaringer fra de japanske termiske behandlinger.
Acronym430
StatusFinished
Effective start/end date01/04/200431/12/2006