Hvidbog om RGA-teknologier

  Project Details

  Description

  Projektet udarbejder en teknisk hvidbog over eksisterende teknologier, dvs. en mere miljøorienteret og data-specifik fremstilling end den eksisterende BAT-note. For hver teknologi sammenstilles en standardbeskrivelse på basis af foreliggende materiale. En særlig indsats gøres for at indsamle erfaringer fra de japanske termiske behandlinger.
  Acronym430
  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/200431/12/2006